TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Sosyal Medya Gizlilik Bildirimi

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

 1. GİRİŞ

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ (bundan sonra TBYM) işlenen kişisel verilerinizin veri sorumlusudur. TBYM olarak, kullanıcılarımızın mahremiyetine saygı duyuyor ve onları koruyoruz. Kişisel verilerinizin kullanımı konusunda mümkün olduğunca şeffaf olmaya kararlıyız.

Bu gizlilik bildirimi ("Gizlilik Bildirimi"), TBYM tarafından Facebook, Instagram gibi farklı sosyal medya platformları üzerinden olan etkileşiminizle bağlantılı şekilde kişisel verilerinizin nasıl kullandığını açıklar. Bu Gizlilik Bildirimi’nde "biz", "bize" ve "bizim" ifadeleri ile kastedilen TBMM'dir.

Gizlilik Bildirimi’ni zaman içinde güncelleyebiliriz. Güncel bildirimi gördüğünüzden emin olmak için ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda lütfen tekrar kontrol ediniz.

 1. BİZ KİMİZ?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
Adres: Küçük Çamlıca Mah. Şekerkaya Sok. No: 9/A Üsküdar / İstanbul
Telefon:  (216) 327 07 73
E-posta: bilgi@tbym.org
KEP Adresi: tbym@hs01.kep.tr
 

 1. TOPLADIĞIMIZ VE KULLANDIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

Aşağıdaki kişisel veri türlerini işleyebiliriz:

 • Kullandığınız sosyal medya profilinizde veya TBYM sosyal medya sayfalarından birinde yayınladığınız takdirde adınız, e-postanız, yaşınız, cinsiyetiniz, ülkeniz, iş unvanınız, mevcut ve önceki işvereniniz, eğitim geçmişiniz, profil resminiz, ilgi alanlarınız, arkadaş listeniz, bağlantılarınız, takipçileriniz gibi sizinle ilgili bilgiler ve herkese açık olan diğer bilgiler,

 • Gönderilerimize ve resimlerimize yaptığınız yorumlarınız ve/veya beğenileriniz veya TBYM sosyal medya platformları aracılığıyla ilettiğiniz direkt mesajlar dahil TBYM sosyal medya sayfasında yayınlayarak bize sağladığınız diğer bilgiler,

 • Bunlara ek olarak, bu farklı sosyal medya platformlarını kullanmanız ve Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag ve LinkedIn sponsored InMail gibi sosyal medya araçları aracılığıyla toplanan çerezler dahil olmak üzere çerezler ve benzer teknolojilerin kullanımı yoluyla sizinle ilgili kişisel verileri toplar.

Bazı durumlarda, örneğin Facebook sayfamızda TBYM kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili Facebook ile birlikte ortak veri sorumlusu olarak hareket eder. Bu nedenle, Facebook'un kişisel verilerinizi nasıl işlediğini anlamak için Facebook'un gizlilik bildirimini okumanızı öneririz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için genellikle farklı sosyal medya platformlarının gizlilik bildirimlerine başvururuz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLAR VE KULLANIRIZ VE BUNU YAPMAK İÇİN HUKUKİ DAYANAKLARIMIZ NELERDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’unun (KVK Kanunu) 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Şirket, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişileri aydınlatma metinlerinde veri işleme kategorileri ve amaçları konusunda bilgilendirir. AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") uyarınca farklı sosyal medya sayfaları aracılığıyla kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi için yasal dayanağımız, madde 6 (1) (f) ‘de belirtilen meşru menfaatimizdir. Meşru menfaatlerimiz, 3. Maddedeki amaçlar kapsamında menfaatlerinizi geçersiz kılar.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işliyoruz:

 • Demografik özellikleri, tercihleri ve ilgi alanlarını tanıyarak sosyal medya kanallarımızın izleyicilerini anlamak ve bunlara göre bilgiler sunmak

 • Hedef kitlemizin yararına hizmetlerimizi ve iletişimlerimizi geliştirmek, değiştirmek, kişiselleştirmek ve iyileştirmek için eğilimleri ve profilleri analiz etmek

 • Sizden gelen talepleri ve soruları işleme koymak ve yanıtlamak için

 • Facebook’taki sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla kullanıcılarımızın yararına hizmetlerimizi ve iletişimlerimizi geliştirmek, değiştirmek, kişiselleştirmek ve iyileştirmek için pazar araştırmaları yapmak.

 • İlginizi çekeceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri tavsiye etmek. Bunu müşterilerimize ve / veya potansiyel müşterilerimize yönelik doğrudan pazarlama amacıyla yapıyoruz.

 • Ayrıca, size doğrudan pazarlama gönderimi yapmak için örneğin Facebook ve/veya Instagram gibi sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla e-posta veya direkt mesaj şeklinde elektronik yöntemler kullanırsak, bunu yalnızca doğrudan pazarlama üzerine geçerli kurallar uyarınca izin verildiği takdirde yapacağız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel verilerinizi burada açıklanan haller veya kişisel verilerin toplandığı zamanda başka şekilde belirtilen durumlar dışında başkasına vermeyeceğiz, satmayacağız veya başka bir şekilde paylaşmayacağız veya ifşa etmeyeceğiz.
Madde 3'te bahsedildiği gibi, sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Facebook Inc veya Facebook Ireland Ltd gibi spesifik sosyal medya sağlayıcıları ile birlikte ortak veri sorumlusu olarak hareket edebiliriz. Bu, kişisel verilerinizin işlenmesinden müştereken sorumlu olduğumuz anlamına gelir. Madde 3'te Facebook'un gizlilik bildirimi için bir bağlantı eklenmiştir.
Kişisel verilerinizi, aşağıda yer alan çeşitli amaçlarla hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz:

 • İnternet sitemizi yönetmemize veya sorun gidermemize yardımcı olmak için,

 • Ürün ve hizmetlerimizin tedariğinde veya tasarımında veya iş idaremizde bize yardımcı olmak için,

 • Facebook Custom Audiences ve Facebook Lookalikes vb. araçlarla pazarlama kampanyalarımızda yardım almak için,

 • Bize elektronik veya fiziksel depolama hizmetleri veya sistemleri sağlamak için.

Bilgilerinizi yalnızca bu koşullar altında, hizmet sağlayıcılarımızın bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için gerekli olması halinde paylaşacağız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak amacıyla veya meşru menfaatlerimize uygun olduğu takdirde veya internet sitemizin Kullanım Koşullarını sizinle veya şirketinizle yapılmış diğer ilgili sözleşmeleri yürütmek ya da uygulamak için emniyet yetkilileri, düzenleyici kurumlar ve profesyonel danışmanlarımız gibi seçilmiş üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

 1. VERİLERİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AKTARILMASI

Belirli bir veri işleme faaliyeti veya hizmet performansı ile ilgili olarak gerekli görüldüğü takdirde, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size ulaştırmak için kişisel verilerinizi, AB / AEA dışında bulunan bağlı şirketlerle ve AB / AEA dışında bulunan hizmet sağlayıcılar veya iş ortakları gibi bağlı olmayan şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel verileriniz AB / AEA dışına aktarılırsa, veri sahibinin haklarının korunmasını sağlamak da dahil olmak üzere kişisel veri kullanımının ilgili veri koruma yasalarının gereksinimlerini karşılaması için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacağız. Gerektiğinde, kişisel verilerin alıcısı ile AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerini ve KVK Kanunu’nun maddelerini yürürlüğe koyacağız. AB Komisyonu, bu hükümlerin, mahremiyetin, temel hakların ve özgürlüklerin korunması ve ilgili hakların kullanılması için yeterli garantiler sağladığını düşünmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SUREYLE SAKLIYORUZ

KVK Kanunu ve GDPR kapsamında kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu süreler belirlenmiş olup bu sürenin geçmesinden sonra ise ilgili kişisel veriler Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili Saklama ve İmha Politikamızda belirlenen periyodik imha sürelerinin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya analitik amaçlarla kullanılabilmesi için anonim hale getirilmektedir.

Sosyal medya platformlarındaki gönderilerimizden herhangi birine yorum yaptıysanız, bu tür yorumlar söz konusu gönderi silindiğinde silinecektir. Bununla birlikte, belirli yorumları daha erken bir zamanda silmeyi seçebiliriz. Ayrıca istediğiniz zaman kendi yorumunuzu silebilirsiniz.

Sosyal medya platformları aracılığıyla hedefli bir pazarlama kampanyası gibi belirli bir amaç için toplanan bilgiler, belirli işleme faaliyeti gerçekleştirildikten 1 yıl sonra silinecektir. Belgeleme amacıyla belirli veriler, belirli kampanyalardan sonra 2 yıla kadar saklanabilir.

Saklama ve İmha Politikamız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, lütfen yukarıdaki 2. maddede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 1. GİZLİLİK HAKLARINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu bağlamda ilgili kişinin kişisel verileri üzerindeki hakları KVK Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda şekilde sıralanmıştır:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

GDPR kapsamında ise, kişisel verilerinizi işlememizin bir sonucu olarak, haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklar şunlardır:

 • Kişisel verilerinize erişim hakkı

 • Kişisel verilerinizi düzeltmemizi sağlama hakkı

 • Kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkı

 • Kişisel verilerinizi işlememizi kısıtlama hakkı

 • Veri taşınabilirliği hakkı

 • İşlememize itiraz etme hakkı

Ancak bu haklar diğer kişilerin mahremiyetini, ticari sırlarını, fikri mülkiyet haklarını garanti altına almak veya yasal bir yükümlülüğe uymak gibi koşullara ve / veya muafiyetlere tabi olabilir.
Haklarınızdan birini veya birkaçını kullanmak istiyorsanız, lütfen yukarıdaki 2. maddede yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 1. ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

Verilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili bir endişeniz varsa, lütfen bize bildirin, sorularınızı yanıtlayacağız ve gerekirse uygulamalarımızın yükümlülüklerimizle tutarlı olmasını sağlamak için adımlar atacağız. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak bize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. İletişim bilgilerimizi 2. maddede bulabilirsiniz.

 1. ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

Çocuklar için çözümler sunuyoruz ancak Facebook'taki sosyal medya sayfalarımız 16 yaşın altındaki çocuklar hakkında kişisel veri toplamak için tasarlanmamıştır. 16 yaşın altında olduğunu bildiğimiz herhangi bir kişiden kasıtlı olarak kişisel veri toplamayız.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

Facebook üzerindeki TBYM sosyal medya sayfaları, diğer şirket ve kuruluşların internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik Bildirimi, bu tür üçüncü taraf siteler için geçerli değildir ve veri toplama ve dağıtma politikaları hakkında bilgi almak için bu üçüncü taraf sitelerle doğrudan iletişime geçmenizi öneririz.

 1.  GİZLİLİK BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Bildirimi’ndeki hususları internet sitelerimizde ve Facebook yeni bir sürüm yayınlayarak güncelleyebiliriz.

Bu Gizlilik Bildirimi 11 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.

DUYURULAR

next prev Tümü