TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

TBYM 9. Olağan Genel Kurul

 

Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) 9. Olağan Genel Kurul’u 22 Kasım 2023 Çarşamba Günü saat 11.00’de Marmara İlahiyat Mahir İz Cad. No.2, Bağlarbaşı Üsküdar/İstanbul adresinde; aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır. Teşriflerini bekleriz.

Saygılarımızla
 
Mehmet Burhan GENÇ
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
Gündem:

1) Açılış, yoklama ve gündemin okunması,
2) Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması ve müzakeresi,
4) Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
5) Yönetim Kurulunun ibrası,
6) Denetim Kurulunun ibrası,
7) Satın Alma, Harcama ve Bütçe Yönergesi değişiklik önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8) Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi değişiklik önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9) TBYM İktisadi İşletme kurulmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10) Genel Kurul kararı gerektiren konuların görüşülmesi ve karara bağlanması,
11) Meslek Birlikleri Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen k, l, m, n bendlerinde sayılan hususlarda Denetleme Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
12) Muhammen bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13) Bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak İstişare Komisyonunun seçimi,
14) YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) genel kurulunda Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğini temsil edecek delegelerin seçilmesi,
15) Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
16) Dilekler ve kapanış. 

Ek       : Genel Kurul’da Oy Kullanma Hakkına Sahip Üye Listesi için TIKLAYINIZ

DUYURULAR

next prev Tümü