TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

HAKKIMIZDA

Hakkımızda:                                                   
Türkiye’deki en fazla üyeye sahip olan ve en fazla eseri temsil eden en büyük yayıncı meslek birliği Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM), 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4 Ocak 2007 tarihli makam onayı ile tüzel kişilik kazanarak yayıncılık alanında faaliyetlerine devam etmektedir. Adına “Türkiye” kelimesinin eklenmesi için 31.01.2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na resmi bir başvuru yapılmış ve İçişleri Bakanlığı’nın olur yazısıyla 17.10.2012 tarihinden itibaren “Türkiye” kelimesini kullanmaya hak kazanmıştır.

Birliğimiz, 5846 sayılı FSEK 42. maddesi uyarınca eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kültür, eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren yayıncılık sektöründe en çok üyeye sahip Meslek Birliği’dir. Ayrıca 85 ülkeden 158 meslek birliğinin ve 2 milyona aşkın yazarlar&yayıncıların üye olduğu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), UNESCO, CERLALC gibi kurumların da temsil edildiği yayıncılık alanındaki en büyük uluslararası federasyon olan IFRRO üyesidir. Birliğimiz, YAYFED kurucu üyesidir.

Amaçlarımız: 
• Toplumda telif kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; 
• Korsanlıkla etkin mücadele etmek, 
• Yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmak; 
• Yayıncılığın gelişmesini ve yayınevlerinin kurumsallaşmasını sağlamak;
• Telif sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak Meslek Birliğimizin amaçları arasındadır.

Faaliyet Alanlarımız: 
• Fikri mülkiyet hukukunun güçlendirilmesi, 
• Yayıncıların yasalar nezdinde mali haklarının savunulması, 
• Fikri hak takibinin yapılması ve ihlallerinin önlenmesi, 
• Tip sözleşmelerin hazırlanması, 
• Kayıt, tescil, bandrol ve sertifika konularında sektörün yönlendirilmesi, 
• Şahsi kullanım harçlarının (copyright levy) tahsili, 
• Lisanslama ve buralardan elde edilecek gelirlerin üyelere adil dağıtımının sağlanması, 
• Dijital yayıncılığın geliştirilmesi, üyelere eğitim verilmesi, 
• Kanun çalışmalarına katkıda bulunulması 
• Kurulan uluslararası ilişkiler sayesinde Türk yayıncılığının dünya genelinde bir telif marketi haline getirilmesi Meslek Birliğimizin faaliyetleri arasında yer almaktadır.
• Yayıncılığın gelişmesini ve yayınevlerinin kurumsallaşmasını sağlamak;
• Telif sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak

Misyonumuz:
Birliğimiz üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis etmek, 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerine uygun bir şekilde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak bu kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanıp süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarların korumak, 
Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin ve tazminatların tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,
Toplumda telif kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
Korsanlıkla etkin mücadelede etmek, 
Başta diğer meslek birlikleri olmak üzere Bakanlık dahil kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 
Yayıncılığın önündeki engelleri kaldırarak yayıncılığın gelişmesi, yayınevlerinin kurumsallaşması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Vizyonumuz:
Meslek Birliği üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, üyelerinin haklarını koruyan ve toplumda telif kültürü bilincinin gelişmesinde etkin rol alan birlik olmak.

Değerlerimiz:
• Bağımsız, adil, şeffaf ve katılımcı olmak
• İş ve meslek ahlâkına sahip olmak
• İnsan haklarına ve çevreye saygılı olmak
• Toplumun millî, manevî ve kültürel değerlerine sahip çıkmak
• Bilgi ve eğitimin üstünlüğüne inanmak
• Sürekli yenilik ve gelişime açık olmak
• Toplam Kalite bilincine inanmak
• Milletin top yekûn kalkınmasına öncülük etmek

TBYM Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komisyonlarımız
Üyelerimizin farklı şekillerde kendilerini ifade edebilmeleri, sahip oldukları yetkinlikleri Meslek Birliğimizin hizmetine sunabilmeleri ve birliğimizin temsilinde farklı düzeylerde görev alarak yönetime katılabilmeleri amacıyla başkan yardımcımıza bağlı olarak 7 ayrı komisyonumuz çalışmalarını sürdürmektedir.  

1- Korsanla Mücadele Komisyonu: 
Meslek Birliğimiz öncelikle fikri mülkiyet hukukunun güçlendirilmesi, yayıncılarımızın yasalar nezdinde mali haklarının savunulması, fikri hak takibinin yapılması, toplu hak takibi, tahsili ve üyelere adil dağıtımının sağlanması ve fikri hak ihlallerinin önlenmesi, bakımından önemli faaliyetleri yerine getirmektedir. Türkiye çapında, temsile yetkili olduğu eserlerin korsanlanmasına karşı etkin bir mücadele yürütmektedir. 

Tezgahların ve korsan kitap satılan yerlerin yanı sıra internet ortamında ki dijital korsan kitapları da titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkaran, linkleri kapattırmakta ve bu tür hukuka aykırı eylem yapan sitelerin erişiminin engellenmesi ve kapatılması için de gerekli yasal yollara başvurmaktadır.

Korsan yayıncılık yapan,  intihal ve çeviri korsanlığı yapan, fotokopi korsanlığı yapan ve korsan basan, depolayan ve satanlar ile de mücadele edilmektedir. Günümüz dijital teknolojisi üzerindeki dijital haklar, veri tabanları, e-korsan, hak ihlalleri, dijital toplu hak yönetimi gibi alanlarda etkin çalışmalar yürütmektedir.

Tüm bu çalışmalar ile bilgiyi üreten eser sahipleri ile beraber bunların tüketiciye ulaşmasını sağlayan bu konuda ciddi sermaye yatırımı yapan yayınevlerinin, dağıtıcıların ve satışa sunan kitapevlerinin, çevirmenlerin, ressamların, telif ajanslarının, editörlerin korunmasını sağlamaktadır. Ülke ekonomisi açısından da korsan satışlardan dolayı ortaya çıkan kayıt dışının önüne geçilmesi ve istihdamın artmasına katkı sağlayarak  kültür hayatımıza yeni ürünler kazandırılması artacak ve dünya yayıncılığında ilk sıralarda yer almamız sağlanacaktır. Ayrıca yapılan baskınlar ve sonrası kontroller neticesinde korsancıların suçu işlemeye yönelik dirençleri kırılarak, suçu işleme konusunda caydırıcılık meydana getirilmektedir. Böylelikle kolluk kuvvetleri ile beraber yargının da yükü azaltılmaktadır.

2- Telif Hakları ve Lisanslama Komisyonu 
Toplumda telif kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Telif sözleşmeleri hazırlayarak gerektiğinde güncelleme/yenileme yaparak üyelerin haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlamaktadır. Telif hakkı bilincinin sağlanması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi için de korsanla mücadele komisyonu ile ortak projeler yürütmektedir. 
• İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.
• Telif hukuku alanında görev yapan yüksek yargı mensupları, akademisyen ve uzman hukukçular ile kamuoyuna açık seminerler ve paneller düzenlemektedir.
• Fotokopi korsanlığının önüne geçilmesi için tüm eğitim ve öğretim kurumlarına (dershanelere, okullara, üniversitelere, kurslara vb.) bilgilendirme yazıları göndermektedir.
• Matbaacılara bandrolleri tatbik ederken dikkat edilmesi gereken şeylerin neler olduğuna dair eğitimler vermektedir
• Korsanla mücadelenin başarılı olabilmesi için; ihtisas mahkemelerinde çalışan hakim, savcı, kolluk kuvvetleri ve bilirkişilerin meslek içi eğitim seminerlerinden geçirilerek telif hukuku alanında yaşanan sorunların çözümlenmesi için toplantılar tertip etmektedir.
• Korsana karşı toplumu bilinçlendirmek için korsana hayır sloganı ile afiş, broşür, sticker ve ayraç, poşet, kitapdefter vb. ürünleri ücretsiz olarak tüm Türkiye’ye dağıtılmaktadır.
• Billboard, metro ekranları, ülke çapında yayın yapan gazete ve dergi ilanları, kitap satışı yapan websitelerde banner, kısa film vb. yollar ile kamuoyuna telifin hak olduğunu, emek olduğunu ve korsanın ise hak ihlali olduğunu duyurmaktadır. Komisyon çalışmaları sayesinde korsan alma oranlarının azalması sağlanmaktadır. Korsan satıcılara yönelik ihbar sayıları artmakta ve hukuki ve cezai işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.

Ülkemizde ilim ve edebiyat alanında lisanslama yapılabilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarına destek olmak, teknik alt yapının oluşturulmasını sağlamak ve bunun için gerekli lobi faaliyetlerinde bulunmak, tarifeleri hazırlamak, paylaşım yönergelerini güncellemek, kullanıcılar ile sözleşmeler imzalamak, bu bedelleri tahsil etmek ve üyelerine objektif ve şeffaf kriterler ile adil ve hakkaniyet içinde dağıtmak için gerekli çalışmaları yapmak komisyonun diğer önemli görevleri arasındadır.

3- Üye İlişkileri Komisyonu:
Üye ilişkilerini geliştirmek için üyelerimizi periyodik aralıklarla ziyaret etmek, onların görüşlerini dinlemek ve sektörde yaşadıkları sorunlar varsa çözüm üretmek. Üyeler arasında koordineyi sağlamak ve arabuluculuk rolü üstlenmek.

4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu:
Telif bilincinin kazandırılması, hak ihlallerine ve korsana karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla uygun koşullarda reklam ve ilan imkânı sağlamak ve korsanla mücadele konusunda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kurumlara dair bilgileri toplamak ve toplanan bilgilerin üyelere ulaştırılmasını sağlamak, aynı zamanda basın bülteni ve basın açıklaması hazırlayarak güncel gelişmelerden üyeleri ve kamuoyonu bilgilendirmek görevleri arasındadır. 

5- Ar-Ge Komisyonu:
Üyelerimizin farkındalığını arttırmak ve kamuyu aydınlatmak için sektörümüzü ilgilendiren akademik bilgileri takip etmek, bu çalışmalara destek vermek ve üyeleri bu konularda bilgilendirmek. Telif ve okuma kültürünü yaygınlaştırma kapsamlı projeler hayata geçirmek ve ulusal ve uluslararası telif fuarlarını tanıtıcı bilgileri üyeler ile paylaşmak ve üyeleri söz konusu fuarlara katılmaları için yönlendirmek.

6- Kaynak Geliştirme ve Finans Komisyonu:
Bir takım ulusal ve uluslararası kurumların fonlarından faydalanabileceğimiz uygun projeler hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek, üyeler ile sosyal faaliyetler organize etmek ve bu organizasyonlar vesilesiyle meslek birliğine ek gelir sağlamak.

7- Uluslararası İlişkiler Komisyonu:
Farklı ülkelerin meslek birlikleri ile ilişkileri geliştirmek, karşılıklılık anlaşmaları ile iyi niyet protokollerinin imzalanmasını sağlamak, telif haklarının yurt dışındaki yayıncılara satışı konusunda yayıncılara destek olmak, bir telif pazarı olarak Türkiye’nin uluslararası konumunu geliştirici çalışmalar yapmak, uluslararası yayıncı fellowship programları düzenleyerek ikili ilişkilere katkı sağlamak.

FAALİYETLERİMİZ 
1. Korsan Kitap İhbar Hattı 7/24
Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği bünyesinde korsan ihbarlarını takip için 24 saat süreyle hizmet veren Korsan İhbar Hattı bulunmaktadır. 0530 580 77 99 nolu numara, her türlü korsan kitap ihbarı için yayıncılara hizmet sunmaktadır. Gelen ihbarlar anında emniyet teşkilatının ilgili birimlerine bildirilmekte, korsan basım, dağıtım ve satışı yapan yerlere arama ve el koyma kararı alınarak yasal işlemler yapılmaktadır. Böylelikle korsanla aktif mücadele stratejisi takip edilmektedir. 

2. Kitap fuarlarına katılım ve korsanla mücadele hakkında bilgilendirici materyal dağıtımı 
Ülkemizde düzenlenen önemli kitap fuarlarına katılım sağlanarak ‘Korsan Kitaba Hayır’ temalı özel stantlar kurulmaktadır. Telif hakları alanında ihlallerin önlenmesi, korsan kitapla mücadele konusunda kamuda farkındalık oluşturmak için “Bu Suça Ortak Olma”, “Haksızlığa Hayır”, “Korsan Kitaba Hayır” sloganlarının yer aldığı tişörtler, kağıt bardak, ayak izi yapışkanlar, ayraç, küçük defterler yaptırılarak ziyaretçilere dağıtılmaktadır. Düzenlenen grafiti çalışmaları ile 7’den 70’e fuara ziyarete gelenler ile birlikte interaktif çalışmalar yapılmakta, fuarlarda "Korsan Kitaba Hayır!" adı altında imza kampanyaları düzenlenmektedir.  

Ayrıca korsanla mücadele konusunda kısa film yaptırılarak gerek fuarlarda gerekse açık alanlardaki dijital ekranlarda yayınlanması sağlanmıştır.

3. Akademik Çalıştaylar, Sempozyumlar, Bilimsel Toplantılar
Akademik sahada düzenlenen birçok çalıştay, sempozyum ve bilimsel toplantının organizatörlüğünün yanı sıra sahadaki gelişmeleri takip amacıyla düzenlenen çalışmalara katılım sağlanmaktadır. Yapmış olduğumuz toplantılar ile katılım göstermiş olduğumuz çalışmalardan bazıları: 

• 14 Mayıs 2015 “Meslek Birliklerinin İşleyişi” Çalıştayı (TAG Compendium of Good Practices Concerning the Collective Management of Copyright and Related Rights) 
• 28-29 Mayıs 2015 “Türkiye’de Dini Yayıncılık Ortak Akıl Toplantısı” (Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa)
• 03 Temmuz 2015 “Telif haklarının güçlendirilmesi ve ihlallerin önlenmesi için hukuki ve teknik altyapının oluşturulması ortak akıl toplantısı” (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ortaklaşa)
• 17-18 Eylül 2015 Metin ve Görsel Alanda Hakların Toplu Yönetimi Çalıştayı (Workshop on the collective management of rights in the text and image sector) (Azerbaijan Authors Society ve IFRRO’nun ortaklaşa düzenlediği Bakü Çalıştayına katılım) 
• 12-13 Aralık 2015 "Yayımcılık Sektöründe Telif Hakları ve Korsanla Mücadele Çalıştayı" (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED), Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği (DEKMEB) ile ortaklaşa)
• 30-31 Mart 2016 “Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu” (Fikri Mülkiyet Platformu ve İstanbul Şehir Üniversitesi ile ortaklaşa)
• 30 Nisan 2016 “Fikri Mülkiyet Platformu Çalıştayı” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen çalıştaya katılım)
• 04-05 Mayıs 2016 "Kültürel Çeşitliliğin Güçlendirilmesi ve Yaratıcılığın Desteklenmesinde Meslek Birliklerinin Önemi” (Bakü’deki uluslararası kongreye katılım)
• 30-31 Mayıs 2016 IFRRO 2016 Bahar Toplantısı (Brüksel’deki toplantıya katılım) 
• 3 Haziran 2016 "Yayımcılık Sektöründe Telif Hakları ve Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı"
• 09 Kasım 2016 “Halk Kütüphanelerinde E-Yayınların Hizmete Sunulması Çalıştayı” 
• 30-31 Mayıs 2017 IFRRO 2017 Bahar Toplantısı (Helsinki’deki toplantıya katılım).

4. “Korsanı Değil Beni Oku!” Vinyetleri 
Okurların korsan kitap almaması için bir farkındalık oluşturmak amacıyla üye yayınevlerinin kitaplarına “Korsanı Değil Beni Oku” sloganı yazan farkındalık vinyetleri tasarlanmış, yayıncıların eserlerinin arka kapaklarına söz konusu vinyetleri basması istenilmiştir.

5. “Korsanı Kitabından Çıkar!” Kampanyası
Korsan kitaba karşı kamuoyunun farkındalığını ve hassasiyetini artırmak amacıyla ‘Korsanı Kitabından Çıkar!’ adlı bir kampanya gerçekleştirilmiştir. ‘Korsanı Değil Beni Oku’ vinyetli ve ‘Korsan Kitabın Tüm işçiliği “Ctrl C + Ctrl V”, ‘Emeği Görmezden Gelme’, ‘Korsana Geçit Verme’, ‘Korsan Kitapları Almak da Okumak da Suça Ortak Olmaktır!’, ‘Korsan Kitaba Hayır!’ vb. sloganların ve ihbar hattı bilgilerinin yer aldığı bloknotlar hazırlatılmış, kamuoyuna basın açıklamasıyla duyurulmuştur. 

Kampanya kapsamında grafiklerin kullanıldığı bez çanta baskısı yaptırılmış, gazete, dergi ve dijital medyada farkındalık mesajları içeren reklam ve duyuru ilanlarına çıkılmıştır.

6. Uluslararası Üyeliklerimiz ve İmzaladığımız Protokoller
Meslek Birliğimiz, 84 ülkeden 142 meslek birliğinin üye olduğu, ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), UNESCO, CERLALC gibi kurumların da temsil edildiği yayıncılık alanındaki en büyük uluslararası federasyonu olan IFRRO’ya üyedir. 

Birliğimizin Arap Yayıncılar Birliği ile karşılıklılık anlaşması olup 25 Arap ülkesinde yayıncı meslek birlikleri ile doğrudan teması sağlayan özel bir komisyonu yer almaktadır. 
Afrika Yayıncılar Birliği ile İşbirliği ve Dayanışma Protokolü olan Meslek Birliğimiz, Afrika yayıncıları ile Türk yayın sektörünün ortak çalışmalara imza atması adına önemli çalışmalar yürütmektedir. 

Ayrıca Azerbaycan ile karşılıklılık anlaşması imzalayarak Türkî Cumhuriyetler ile bir köprü kurmuştur.

Birliğimizin uluslararası ilişkiler komisyonu bünyesinde Avrupa, Amerika, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler, Arap Ülkeleri, Afrika ve Uzak Doğu ile ilişkileri takip eden alt komisyonlar yer almaktadır. 

7. Sosyal Medyada Biz
Meslek birliği olarak sosyal medya mecralarında Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak Türk yayıncılık sektörü ve yapmış olduğumuz aktivitelerin yer aldığı hesaplarımız aktif olarak yürütülmektedir. 

https://www.facebook.com/tbymorgtr/
https://twitter.com/tbymorg
https://www.instagram.com/tbymorg/
8. İstanbul Fellowship Programı 
“Bir telif pazarı olarak Türkiye” sloganı ile çalışmalara başlayan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğimiz, CNR Kitap Fuarı bünyesinde düzenlemiş olduğu “İstanbul Fellowship Programı” ile farklı ülkelerden yayıncıları bir araya getirme konusunda büyük bir başarı elde etmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) destekleri ile yapılan Fellowship Programlarının ilki Mart 2016 tarihinde yapılmış, daha sonra aynı etkinlik Mart 2017’de CNR Kitap Fuarı ile eş zamanlı devam etmiştir. Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Meksika, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen’den yayıncıların katıldığı fellowship programlarında Türkiye telif pazarı ile Türk yayım sektörü hakkında bilgiler verildi, yayınevleri arasında telif sözleşmelerinin imzalanması için özel toplantılar tertip edildi.

Arap Yayıncılar Birliği ve Afrika Yayıncılar Birliği’nin yanı sıra birçok ülkeden yayıncı meslek birliği başkanlarının katıldığı fellowship programlarında önemli telif satışları gerçekleştirildi. TEDA, KİTAPKENT ve YATEDAM gibi millî yayımcılığımızı dünyaya açma projelerinin tanıtımlarının da yapıldığı İstanbul Fellowship Programı, her geçen yıl daha da büyüyerek sektöre büyük açılımlar sağlamaktadır. 

İstanbul Fellowship Programı’nın 2018 yılından itibaren dünyanın önemli fellowship programları arasında yer alması için özel web sitesi yazılım çalışmaları devam etmektedir. 

9. TELİF-TBYM Telif Hakları ve Yayıncılık Araştırmaları Dergisi
Altı aylık periyotlarda çıkarılacak olan akademik dergimiz, sektör adına önemli isimleri bünyesinde toplamaktadır. Sektörde yaşanan gelişmelerin gerek akademik, gerekse sahadaki yansımalarıyla ele alınacağı dergide uluslararası alanda yayıncılık sektörü ile ilgili araştırmalar da yer bulacaktır. 

10. Kanun Çalışmaları 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) çağın gereklilikleri doğrultusunda telif haklarını içeren değişiklikleri yapmak adına önemli katkılarda bulunan meslek birliğimiz, kanun çalışmalarına katkı sağlamak adına düzenlemiş olduğu toplantıların yanı sıra bir çok toplantıya da iştirak etmiştir. 

İlim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren müzik, sinema ve yayıncılık sektörleri ve diğer tüm paydaşların katılımıyla yapılan çalışmalarda her zaman öncü rol oynayan meslek birliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi her platformda yazılı ve akademik olarak dile getirmiştir. 

11. Projelerimiz 
YATEDAM (Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi)

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Basın Yayın Birliği Derneği (BASYAYBİR) ve Kalem Kültür Derneği ortaklığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) iştirakiyle hayata geçirilen Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi (YATEDAM) Projesi, yayıncıların ve yazarların yurtdışında telif satışlarına yönelik çalışmalarında her açıdan destek sunacak bir danışma merkezini kurma hazırlığını içeren bir projedir. 

Kalıcı bir merkeze dönüşmeyi de hedefleri arasında tutan YATEDAM tarafından gerçekleştirilecek eğitimler, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Proje kapsamında oldukça önemli beş uluslararası kitap fuarında ülke yayıncılığı ve yayıncıları gerçekleştirilen profesyonel görüşmelerle tanıtılmaktadır. 

TÜYPA (Türkiye Yayıncılık Sektörü Profili Araştırması)
Türkiye yayıncılık sektörü profilini TBYM üyelerinden hareketle tespit etmek amacıyla hazırlanan araştırma, kapsamlı bir anket çalışması olarak uygulanıyor. Yayın sektörümüzün hacmi, profili, yayın türleri, sorunları vb. konularının ele alındığı TÜYPA, bir yazılım üzerinden bütün yayıncıları kapsayacak şekilde genişletilmeyi hedefliyor. 

12. Üyelerimizle İlişkiler 
Türkiye’nin en büyük yayıncı meslek birliği olan TBYM, 436 üyesine bu büyüklüğün ayrıcalığını yaşatmak adına önemli toplantılar düzenlemektedir. Kurulan 7 komisyonda üyelerin aktif varlıklarını önemseyen TBYM, üye ilişkileri için de özel bir komisyon oluşturmuştur. Yayıncılarımıza yapılan saha ziyaretlerinde sorunları dinlenmekte, sektörle ilgili teklifleri ele alınmakta, komisyon çalışmalarımıza katkı sağlamaları hedeflenmektedir. 

Son yıllarda ülkemizde artan yabancı nüfusun da yayın sektöründe faaliyet göstermesinin akabinde çok sayıdaki yabancı yayıncının birliğimize üye olması sağlanmış, Türkiye’de yayın sektöründe yapılması gerekenler ve yayın sektörünün temel parametreleri kendileri ile yapılan üye bilgilendirme toplantılarında ele alınmıştır. 

Yıllara göre yeni üye yapılan yayınevleri sayıları:
2007 – 68 asıl üye
2008 – 25 asıl üye
2009 – 15 asıl üye
2010 – 4 asıl üye
2011 – 160 asıl üye
2012 – 26 asıl üye
2013 – 32 asıl üye
2014 – 39 asıl üye
2015 – 36 asıl üye
2016 – 40 asıl üye
2017 – 41 asıl üye
2018 - 40 asıl üye
2019 - 25 asıl üye 

TBYM olarak çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimizle Türk yayıncılığını ve Türk yayın sektörünü daha iyi bir geleceğe taşımak için gayretlerimiz devam edecektir.

DUYURULAR

next prev Tümü